CÔNG TY TNHH FRESCO FOODS

FSSC 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

  • Thứ sáu, Ngày 26/06/2020
  • FSSC 22000 là một cơ chế chứng nhận của Hiệp hội Chứng nhận An toàn Thực phẩm đối với các đơn vị sản xuất và chế biến thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm.

    Tiêu chuẩn FSSC 22000 ra đời dựa trên sự kết hợp của tiêu chuẩn ISO 22000 và tiêu chuẩn PAS 220 cùng với các yêu cầu bổ sung liên quan. FSSC 22000 được công nhận bởi tổ chức GFSI (The Global Food Safety Initiative - Sáng kiến An toàn thực phẩm Toàn cầu)

    Công ty TNHH Fresco Foods đã được BSI Group –  Tổ chức Tiêu chuẩn Anh, là cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của Vương quốc Anh,  cấp giấy chứng nhận Hệ thống An Toàn Thực Phẩm FSSC 22000

      Bài viết liên quan