CÔNG TY TNHH FRESCO FOODS

GIẤY CHỨNG NHẬN CHUỖI ATTP

  • Thứ sáu, Ngày 26/06/2020
  • Chuỗi ATTP là việc đảm bảo cung cấp thực phẩm an toàn ở tất cả các khâu, bắt đầu từ công đoạn cung cấp vật tư nông nghiệp, đến khâu sản xuất, sơ chế, chế biến, đóng gói, kinh doanh, vận chuyển đến tay người tiêu dùng (NTD). Ý thức của người dân nói chung về ATTP được nâng cao, nên việc quản lý ATTP thực hiện ngày càng chặt chẽ, góp phần bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng.

    Nhận thấy được sự quan trọng và lợi ích của việc tham gia vào chuỗi ATTP,  như một lời cam kết về chất lượng và an toàn đối với người tiêu dùng, Công ty TNHH Fresco Foods đã chủ động tiến hành các thủ tục, hồ sơ chứng minh để được Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh thẩm định và cấp giấy đủ diều kiện tham gia Chuỗi An Toàn thực phẩm

      Bài viết liên quan