CÔNG TY TNHH FRESCO FOODS

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP

 • Thứ sáu, Ngày 26/06/2020
 • GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP

  Nhằm tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, bảo đảm an toàn và chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm do tổ chức sản xuất, kinh doanh.

  Nhằm phân tích nguy cơ gây mất an toàn của thực phẩm, có cách phòng ngừa và khắc phục hợp lý cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

  Và tuân thủ theo yêu cầu của Pháp luật VN

  Công ty TNHH Fresco Foods chuyên về lĩnh vực sơ chế, đóng gói rau, củ, quả, thịt, thủy hải sản, trứng với đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ và con người, đã được Ban Quản lý An toàn thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

   Bài viết liên quan