CÔNG TY TNHH FRESCO FOODS

Giấy chứng nhận GMPTiêu chuẩn GMP - Thực hành sản xuất tốt

  • Thứ sáu, Ngày 26/06/2020
  • GMP (Good Manufacturing Practices) là hướng dẫn thực hành sản xuất tốt, áp dụng đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, dược phẩm nhằm kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình hình thành chất lượng sản phẩm từ khâu thiết kế, xây lắp nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ chế biến; điều kiện phục vụ, chuẩn bị chế biến đến quá trình chế biến; bao gói, bảo quản và con người điều khiển các hoạt động trong quá trình gia công, chế biến.

    Công ty TNHH Fresco Foods đã được G-CERTI – một tổ chức chứng nhận được UKAS công nhận, cấp giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt GMP

      Bài viết liên quan