CÔNG TY TNHH FRESCO FOODS

Giấy chứng nhận HACCP - Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn

 • Thứ sáu, Ngày 26/06/2020
 • HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn), là những nguyên tắc được sử dụng trong việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. HACCP được nhiều nước trên thế giới quy định bắt buộc áp dụng trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm.

  Công ty TNHH Fresco Foods đã được cấp giấy chứng nhận HACCP do G-CERTI – một tổ chức chứng nhận được UKAS công nhận.

  Ngoài ra, Công ty cũng đã được BSI Group –  Tổ chức Tiêu chuẩn Anh, là cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của Vương quốc Anh,  cấp giấy chứng nhận HACCP

   

   

   Bài viết liên quan