CÔNG TY TNHH FRESCO FOODS

ISO 22000:2005 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

  • Thứ sáu, Ngày 26/06/2020
  • ISO 22000:2005 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

    Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm  – ISO 22000,  là một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận kết hợp cách tiếp cận ISO 9001 với quản lý an toàn thực phẩm và HACCP để đảm bảo an toàn thực phẩm ở mọi mức độ. Tiêu chuẩn này chỉ ra cách một tổ chức có thể chứng minh được khả năng kiểm soát các mối nguy an toàn để đảm bảo rằng thực phẩm là an toàn.

    Công ty TNHH Fresco Foods đã được tổ chức G-CERTI – một tổ chức chứng nhận được UKAS công nhận, cấp giấy chứng nhận về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2005

      Bài viết liên quan